Jij vliegt, gaat met je eigen personenauto of wat ons betreft te voet naar Spanje.

Wij zorgen voor het vervoer van je motor incl. bagage en motorkleding vanuit centraal Nederland, thuis of vanaf je eigen dealer naar (een depot in de buurt van) het vliegveld. Er zijn meerdere ritten per week, het hele jaar door.

Je bespaart tijd, banden, tol, benzinekosten, hotelovernachtingen, afschrijvingskosten, enz.


Je bent een tijdje je motor kwijt zodat je niet hier kunt rijden.

spanje motor transport

*Let op: bij groepsboeking van meer dan 15 motoren!

Spanje Motor Transport


Wanneer je een reis bij Spanje Motor Tours boekt, zit daar het transport van je motor bij in. We organiseren echter niet alleen volledig verzorgde motorreizen naar Spanje: onder de vlag van Spanje Motor Transport regelen we ook een paar keer per jaar het transport van motoren voor individuele reizigers die geen reis (bij ons) geboekt hebben, maar wel in Spanje willen motorrijden! Alleen voor groepen vanaf 6 motoren regelen we een nieuw transport op een door hen gewenste datum, waarop vervolgens anderen zich weer in kunnen schrijven. We hebben 3 bestemmingen met een bewaakt depot in de buurt van het vliegveld, waar je motor veilig gestald kan worden.

Motortransporten 2022

Voor de tweede helft van het jaar hebben we de volgende transporten geregeld, waarvoor je je motor aan kunt melden:

van en naar Gerona

Nederland - GeronaGerona - Nederland
3 september in Gerona
9 september in Gerona13 september vanaf Gerona
24 september vanaf Gerona
29 september in Gerona
28 oktober in Gerona21 november vanaf Gerona
 

van en naar Alicante

Nederland - AlicanteAlicante - Nederland
30 september in Alicante16 oktober vanaf Alicante
29 oktober in Alicante20 november vanaf Alicante
 

van en naar Malaga

Nederland - MalagaMalaga - Nederland
19 september in Malaga27 september vanaf Malaga
3 oktober in Malaga14 oktober vanaf Malaga
30 oktober in Malaga19 november vanaf Malaga
 


foto's

De genoemde data zijn de data waarop de motoren op de plaats van bestemming afgeleverd zijn, resp. de data waarop de motoren weer in Spanje aangeleverd moeten zijn voor het retourtransport. Je kunt de motor later in het depot in Spanje ophalen en daar ook eerder inleveren.

Voorbeeld:

Je wilt van 30 september tot en met 12 oktober in Andalucia rijden: dan staat je motor vanaf 27 september in het depot daar en gaat hij rond 14 oktober weer terug.

 

Je wilt van 4 oktober in Alicante naar Malaga rijden en daar op 19 oktober weer terugvliegen: dan staat je motor vanaf 30 september in Alicante voor je klaar en/maar gaat hij pas rond 14 november vanuit Malaga weer terug.

Het is dus verstandig om je vakantie planning af te stemmen op de transportdata!

Reken verder op € 5,- per dag. Bij langere periodes minder.

Transporttijd

Het principe is gebaseerd op het brengen van je motor naar (meestal) een centraal in Nederland gelegen depot. In principe kan dat tot een dag of 7 voor de datum waarop de motor in Spanje afgeleverd wordt. De depots liggen allemaal vlakbij het vliegveld.

De terugreis gaat simpelweg andersom, met dien verstande dat je de motor 1 dag van tevoren in Spanje aan kunt leveren en een week na aanvang van het retourtransport je motor weer in Nederland is.

Transfers

Gerona: 45 euro per rit, max zes personen

Alicante: gratis

Malaga: 20 euro, max 4 man, 35 euro max 8 man

Let op: het depot in Malaga is ‘s weekends gesloten en aan de genoemde prijzen kunnen geen rechten verleend worden!

Transportkosten

De transportkosten zijn zéér afhankelijk van de prijsontwikkelingen gedurende dit jaar.

Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op de dieselprijs zoals die op 18 juni was volgens https://www.ok-oliecentrale.nl/lijstprijs : € 2,33 per liter.

Nederland-Gerona:    Heen € 325,- terug € 235,-

Nederland-Alicante:   Heen € 425,- terug € 275,-

Nederland-Malaga:    Heen € 450,- terug €300,-

Noot: retourtarief alleen geldig als er ook een heen reis geboekt is. Anders geldt het heentarief!

Brandstofclausule

Voor elke stijging van de brandstofprijs met € 0,03 wordt het totaal tarief met 1% verhoogd. Voorbeeld: als de dieselprijs op 1 september € 2,53 is, stijgt het geldende tarief met € 0,20 gedeeld door 3 is 7%. De definitieve prijs wordt 4 weken van tevoren gefactureerd.

Alle prijzen incl. BTW.

Transportverzekering

Voor het transport is en kan geen speciale transportverzekering afgesloten worden. Hoewel wij uiteraard uiterste zorg besteden aan het transport van jouw motor, vermelden we nadrukkelijk dat bij onverhoopte schade noch Spanje Motor Tours of Spanje Motor Transport als bedrijf, noch zijn medewerkers of door hen ingeschakelde dienstverleners aansprakelijk gesteld kunnen en zullen worden, ook niet door een derde ingeschakelde partij! Als je Allrisk of WA-casco verzekerd bent, ben je in de meeste gevallen via je eigen verzekering tegen transportschade verzekerd. Sluit eventueel voor de gehele reisperiode een tijdelijke allriskverzekering af: altijd slim! Vraag voor de zekerheid je verzekeraar of transportschade onder jouw dekking valt. Zie vooral de Algemene Voorwaarden onder punt 13.5!