Jij vliegt, gaat met je eigen personenauto of wat ons betreft te voet naar Spanje.

Wij zorgen voor het vervoer van je motor incl. bagage en motorkleding, jij vliegt met alleen handbagage.

Inschrijving op bestaande ritten, extra ritten vanaf 6 motoren.

Thuis service voor groepen.

Je bespaart tijd, banden, tol, benzinekosten, hotelovernachtingen, afschrijvingskosten, enz.

Je bent een tijdje je motor kwijt zodat je niet hier kunt rijden.

spanje motor transport


Spanje Motor Transport

We zijn (al dan niet tijdelijk) gestopt met het transporteren van motoren naar Spanje.
Dit vanwege stopzetting van de samenwerking met de huidige transporteur (en ‘idioot’ hoge transportkosten van anderen).

Motortransporten

Voor 2023 hebben we op dit moment de volgende transporten gepland:


Van en naar Malaga (en 1 maal Girona)

Nederland - MalagaMalaga - Nederland
Vanaf 10 september in MalagaRetour op 18 september vanaf Malaga*
Retour op 20 september vanaf Girona*
Op 28 oktober in MalagaOp 8 november vanaf Malaga
Op 8 november in MalagaOp 21 november vanaf Malaga

(*) Nog slechts enkele plekken vrij!

De genoemde data zijn de data waarop de motoren op de plaats van bestemming afgeleverd zijn, resp. de data waarop de motoren weer in Spanje aangeleverd moeten zijn voor het retourtransport. De genoemde data zijn bij benadering, afhankelijk van de vraag.

Het is dus verstandig om je vakantie planning zo veel mogelijk af te stemmen op de transportdata!

Transporttijd

Het principe is gebaseerd op het brengen van je motor naar een nader te bepalen plaats in Nederland, maar zoveel mogelijk centraal gelegen. In principe kan dat tot een dag of 7 voor de datum waarop de motor in Spanje afgeleverd wordt. De depots in Spanje liggen vlakbij het vliegveld.

De terugreis gaat simpelweg andersom, met dien verstande dat je de motor 1 dag eerder aan moet leveren dan de genoemde datum en je motor een week na aanvang van het retourtransport weer in Nederland is.

Kosten

Voor alle bestemmingen geldt momenteel het tarief van € 500,- enkele reis.

Transportverzekering

Voor het transport is en kan geen speciale transportverzekering afgesloten worden. Hoewel wij uiteraard uiterste zorg besteden aan het transport van jouw motor, vermelden we nadrukkelijk dat bij onverhoopte schade noch Spanje Motor Tours of Spanje Motor Transport als bedrijf, noch zijn medewerkers of door hen ingeschakelde dienstverleners aansprakelijk gesteld kunnen en zullen worden, ook niet door een andere partij! Als je Allrisk of WA-casco verzekerd bent, ben je in de meeste gevallen via je eigen verzekering tegen transportschade verzekerd. Sluit eventueel voor de gehele reisperiode een tijdelijke allriskverzekering af: altijd slim! Vraag voor de zekerheid je verzekeraar of transportschade onder jouw dekking valt. Zie vooral de Algemene Voorwaarden onder punt 13.5!