Jij vliegt, gaat met je eigen personenauto of wat ons betreft te voet naar Spanje.

Wij zorgen voor het vervoer van je motor incl. bagage en motorkleding, jij vliegt met alleen handbagage.

Inschrijving op bestaande ritten, extra ritten vanaf 6 motoren.

Thuis service voor groepen.

Je bespaart tijd, banden, tol, benzinekosten, hotelovernachtingen, afschrijvingskosten, enz.

Je bent een tijdje je motor kwijt zodat je niet hier kunt rijden.

spanje motor transport


Spanje Motor Transport

Wanneer je een reis bij Spanje Motor Tours boekt, zit daar het transport van je motor bij in. We organiseren echter ook een paar keer per jaar het transport van motoren voor individuele reizigers die geen reis (bij ons) geboekt hebben. Je kunt mee liften met de reeds geplande transporten, voor groepen vanaf 6 motoren regelen we een nieuw transport op een door jou gewenste datum, waarop vervolgens anderen weer ‘mee kunnen liften’.

We hebben 2 bestemmingen met een bewaakt depot in de buurt van het vliegveld. Afleveren/ophalen elders is mogelijk vanaf 500 euro per adres per keer, dus onafhankelijk van het aantal motoren. Dat geldt ook voor Nederland.

Motortransporten

Voor 2023 hebben we op dit moment de volgende transporten gepland:

van en naar Gerona

Nederland-Girona/Barcelona*Girona/Barcelona-Nederland*
Op 5 april in BarcelonaGeen retour (of vanaf Alicante)
Op 14 mei in GironaOp 20 mei vanaf Girona

van en naar Alicante

Nederland - AlicanteAlicante - Nederland
Op* 11 april in Alicante Op* 11 april vanaf Alicante

van en naar Malaga

Nederland - MalagaMalaga - Nederland
Op 12 maart in Malaga*Op 18 maart vanaf Malaga*
Vanaf 20 maart in MalagaTot en met 14 april vanaf Malaga
Vanaf 17 april in MalagaTot en met 8 mei vanaf Malaga*
Op 30 oktober in Malaga*Op 4 november vanaf Malaga*
Op 10 november* of vanaf 11 november in MalagaOp* of voor 21 november vanaf Malaga

De genoemde data zijn de data waarop de motoren op de plaats van bestemming afgeleverd zijn, resp. de data waarop de motoren weer in Spanje aangeleverd moeten zijn voor het retourtransport. Je kunt in alle andere gevallen dan de ‘live momenten’ de motor later in het depot van Alicante en Malaga ophalen en daar ook eerder inleveren. (let op: Malaga niet tijdens het weekeinde!)

Het is dus verstandig om je vakantie planning zo veel mogelijk af te stemmen op de transportdata!

Transporttijd

Het principe is gebaseerd op het brengen van je motor naar (meestal) een centraal in Nederland gelegen depot. In principe kan dat tot een dag of 7 voor de datum waarop de motor in Spanje afgeleverd wordt. De depots in Spanje liggen beide vlakbij het vliegveld.

De terugreis gaat simpelweg andersom, met dien verstande dat je de motor 1 dag eerder aan moet leveren dan de genoemde datum en je motor een week na aanvang van het retourtransport weer in Nederland is.

Transfers

  • Alicante: gratis
  • Malaga: 20 euro - max 4 man, 35 euro - max 8 man

Let op: het depot in Malaga is ‘s weekends gesloten en aan de genoemde transferprijzen kunnen geen rechten ontleend worden!

Transportkosten

De transportkosten zijn zéér afhankelijk van de prijsontwikkelingen van brandstof gedurende deze periode. De brandstofkosten vormen een derde van de totale transportkosten!

De prijzen zijn gebaseerd op de dieselprijs zoals die op 1 december was volgens Lijstprijs brandstoffen OK Oliecentrale € 1,90 per liter.

Noot: retourtarief alleen geldig als er ook een heen reis geboekt is. Anders geldt het heentarief!

Tip: rijd heen dan wordt het steeds mooier!

 

Nederland-Gerona/BarcelonaHeen € 350,- terug € 250,-
Nederland-AlicanteHeen € 425,- terug € 275,-
Nederland-MalagaHeen € 450,- terug € 300,-

Brandstofclausule

De transportkosten bestaan voor 33% uit de brandstofkosten. Voor elke stijging van de brandstofprijs met € 0,03 wordt het totaal tarief met 1% verhoogd. De tarieven zijn gebaseerd op de dieselprijs zoals die op 1 december 2022 volgens Lijstprijs brandstoffen OK Oliecentrale gold € 1,90 per liter. Voorbeeld: als de dieselprijs op 1 maart 2023 € 2,02 is, stijgt het geldende tarief met € 0,12 gedeeld door 3 is 4%. De factuur met de definitieve prijs wordt 4 weken van tevoren gestuurd.

Alle prijzen incl. BTW.

Transportverzekering

Voor het transport is en kan geen speciale transportverzekering afgesloten worden. Hoewel wij uiteraard uiterste zorg besteden aan het transport van jouw motor, vermelden we nadrukkelijk dat bij onverhoopte schade noch Spanje Motor Tours of Spanje Motor Transport als bedrijf, noch zijn medewerkers of door hen ingeschakelde dienstverleners aansprakelijk gesteld kunnen en zullen worden, ook niet door een andere partij! Als je Allrisk of WA-casco verzekerd bent, ben je in de meeste gevallen via je eigen verzekering tegen transportschade verzekerd. Sluit eventueel voor de gehele reisperiode een tijdelijke allriskverzekering af: altijd slim! Vraag voor de zekerheid je verzekeraar of transportschade onder jouw dekking valt. Zie vooral de Algemene Voorwaarden onder punt 13.5!